G2

Bamdej Communication har sagt ja til at medvirke som medstifter af et nyt potentielt nichemedie. Det har vi med afsæt i vores konkrete erfaringer med Altomiran.dk.

“G2 – Nyt medie til minoritetsdanskere” skal i år 2021 undersøge, hvorvidt følgende hypotese og udsagn passer: “Der er en underrepræsentation af andengenerationsindvandrere i de etablerede danske medier, både hvad angår professionelle kilder, erfaringskilder og journalister.”

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Close Zoom