Horizon2020

Bamdej Communication var i år 2017 med til at sikre et projekt 370.000 DKK via EU’s støtteprogram for forskning og innovation, det såkaldte Horizon2020.

Close Zoom