Hempel Fonden

Bamdej Communication var i årene 2018-2020 med til at sikre Venture Cup Denmark to beløb på henholdsvis 2.000.000 DKK og 1.500.000 DKK fra Hempel Fonden. Støtten blev givet i forbindelse med initiativet for iværksættere fra de danske universiteter, Venture Cup Experts, hvis formål er at tilføre studerende og disses innovative projekter fagligt viden, erfaring og sparring i form af forretningsudviklere og mentorer fra erhvervslivet.

Close Zoom