Venture cup experts

Bamdej Communication har i tre år fra 2018 – 2020 stået i spidsen for et nyt initiativ for Venture Cup Denmark, hvis mission er at understøtte iværksættere fra de danske universiteter med erhvervsmentorer. Initiativet bliver kaldt Venture Cup Experts

Sideløbende med at jeg har udviklet projektet helt fra bunden, har jeg også skaffet funding til det såvel som andre for adskillige millioner kroner.

Venture Cup Experts er et initiativ hos startup organisationen Venture Cup Denmark, som understøtter iværksættere fra de videregående danske universiteter med relevante fageksperter fra erhvervslivet, således at de entreprenante studerende med industrien som tætte sparringspartnere hurtigere kan få deres innovative projekter op at flyve.

Bamdej Communication har stået for projektledelse, fundraising og konceptudvikling af projektet fra februar 2018 til og med februar 2021.

Venture Cup Experts er og har været økonomisk støttet af Hempel Fonden siden 2014, hvor projektet tog sin spæde begyndelse.

Kontakt mig for et tilbud

E-mail: Keyvanbamdej@gmail.com
Telefon: +45 2684 8666
Close Zoom